İthalat

Yurtdışında üretilmiş bir malın, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasına denir. İthalatın diğer bir adı da dışalımdır.

İhracat

Bir malın yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını yada Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri ifade etmektedir.

Gümrük Müşavirliği Süreçlerimizde

• Tüm İthalat, İhracat ve Transit Operasyona ait Müşavirlik Hizmetlerinin Yürütülmesi

• Ön izin , TSE ve TAREKS işlemlerinin yürütülmesi ve danışmanlığı

• Hariçte İşleme Rejimi, Dahilde İşleme Uygulamaları ve Telafi Edici Vergi hesaplamaları

• A.TR, Eur-1 , Menşe Şahadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemlerinin vb. yapılması.

• Sağlık sertifikası, kontrol belgesi düzenlenmesi, gerekli izinlerin alınması.

• Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması.

• GTİP tespiti

• Mevzuat Danışmanlığı

• YYS ve Sonradan Kontrol Danışmanlığı

• Yatırım Teşvik Danışmanlığı

• Dahilde İşleme Danışmanlığı

• İthal Lisansı ve Gözetim Belgesi Danışmanlığı

• Kurumsal Eğitim Desteği