Ekonomi Ve Finans Danışmanlığı

• Matematiksel modelleri ve istatistiksel teknikleri kullanarak verileri analiz etmek,

• İşletmelere, kamuya, özel sektöre ve diğer işverenlere ekonomik ilişkiler konusunda danışmanlık yapmak,

• Araştırma sonuçlarını sunan rapor, tablo ve grafik hazırlamak,

• Piyasa eğilimlerini yorumlamak ve tahmin etmek,

• Yenilenebilir kaynakların tahmini üretimi, tüketimi ve yenilenemeyen kaynakların arz, tüketimi hakkında analiz yapmak,

• Tasarruf politikaları uygulamak veya ekonomik problemleri çözmek için önerilerde bulunmak,

• Eğitim, sağlık, kalkınma ve çevre gibi çeşitli alanlardaki konuları ekonomi açısından analiz etmek,

• İşletme, hükümet ve bireyleri ekonomik konularda bilgilendirmek,

• Akademik dergilerde ve diğer medya kaynaklarında yayınlanmak üzere makale kaleme almak,

• Üniversite öğrencilerine, iktisat teorileri, ilkeleri ve yöntemlerini öğretmek,

• Geçmiş ve şimdiki ekonomik sorunları ve eğilimleri değerlendirmek